Strona główna > Pliki cookies
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.edufun.pl (dalej „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Inter_Edu Dawid Kubacki z siedzibą w Pucku przy ul. Sędzickiego 21/2 NIP 587-131-74-12 (dalej Centrum EduFun, w skrócie „CEF” lub Administrator).

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 922.).

4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez CEF w sposób priorytetowy. CEF dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.

5. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych CEF oraz na ich przetwarzanie przez CEF w celu rezerwacji usługi. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.

6. CEF przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie • Pana/Pani prośby o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora, prośba ta jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana
• na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych (różnego rodzaju: urodziny/półkolonie/eventy/pikniki i wszystkie inne usługi oferowane przez Administratora)– w przypadku zawarcia takiej umowy; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu z Panią/Panem w przypadku odwołania lub przełożenia terminu, zmian w realizacji lub uszczegółowienia
• na postawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do skorzystania/wykonania z danej usługi/wydarzenia lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jednak skorzystanie z usługi/wydarzenia na potrzeby której dane są zbierane. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, lub w jakimkolwiek dodatkowym zakresie, ma charakter fakultatywny.

8. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. CEF ma prawo i obowiązek udzielić informacji o przetwarzanych danych osobowych organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.

9. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co jednak nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.

12. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez CEF sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez CEF powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu; firmom księgowym lub audytorskim, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora; firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.

13. CEF ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

14. Strona internetowa CEF wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

15. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych: a. W zakresie uzasadnionym realizacją daną usługi, CEF może poprosić użytkownika o podanie następujących danych osobowych:
• imię i nazwisko
• adres
• numer telefonu
• adres poczty elektronicznej
• kraj
• dane uczestnika wydarzenia
• szczegółowe dane charakterystyczne/dotyczące wyboru usługi
b. Zakres danych każdorazowo dostosowany jest do konkretnej usługi i nie zawiera danych które nie są niezbędne do jej realizacji.
c. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez CEF w następujących celach:
• realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury),
• do kontaktowania się z użytkownikami – rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularza kontaktowego. Dane wprowadzane do formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie i nie są dalej wykorzystywane.
• w celach statystycznych,
• w celach marketingowych - pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Centrum Nauki I Zabawy EduFun (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.


16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych i/lub prawnych. W przypadku gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania.

Dziękujemy za zapoznanie się! Miłego dnia!

EDUKACJA
Człowiek rodzi się z naturaln± potrzeb± poznawania otaczaj±cego ¶wiata. Uczy się bawi±c, w ten sposób łatwo przyswaja prezentowan± wiedzę.

Ze słowami Konfucjusza:

,,Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem''


wkraczamy w now± erę z nadziej±, że nasze działania ułatwi± młodemu człowiekowi życie w społeczeństwie XXI wieku.